o firmie

 

Informacje formalne o Content Networks Sp. z o.o

Siedziba firmy Content Networks Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością znajduje się w Warszawie, przy ulicy: Puławskiej 474/476, 02-884 Warszawa
Firma Content Networks zarejestrowana jest pod numerem 0000297863 w Sądzie Rejonowym dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Numer NIP: 951-19-93-194
REGON: 016432916

Kapitał zakładowy: 400 000,00 PLN wpłacony w całości.