produkty

Quantum StorNext

Quantum StorNext

Quantum StorNext składa się z wielu funkcjonalności: StorNext File System - Własny system plików umożliwiający dostęp do danych niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego i rodzaju połączenia do systemu (LAN, SAN). StorNext Storage Manager - System umożliwiający zarządzanie archiwizacją danych opierającą się na politykach archiwizacji. StorNext Time Code-Based Partial File Retireval umożliwia pobieranie z archiwum części plików według określonego timekodu. Deduplikacja i Replikacja pozwala na optymalne zarządzanie posiadaną przestrzenią i zwiększa bezpieczeństwo danych..