produkty

ProMedia Carbon

ProMedia Carbon

ProMedia Carbon jest oprogramowaniem umożliwiającym transkodowanie plików wideo umożliwiającym konwersję materiałów do nawiększej ilości formatów używanych przy akwizycji, edycji, broadcaście, w technologii Web oraz mobilnej. System można dostosować do wymagań klienta przy użyciu funkcji produktów Carbon Server lub WorkflowSystem (WFS) w celu dostarczenia aut. wielowęzłowej farmy transkodującej. Oferujemy także integrację do istniejącego workflow oraz do workflow, które nie jest obsługiwane przez podstawowe funkcje oprogramowania.