Usługi

Kluczowe wyróżniki

Celem Content Networks, jako czołówki organizacji światowych, jest zapewnienie jak najlepszej usługi zarządzania bazami danych. Nadrzędnym celem jest skupienie się na innowacjach w połączeniu z wysoką jakością usług dostarczanych przez wyszkolonych ludzi. Content zapewnia realną 24x7 administracje usługami, które są realizowane szybko i w atrakcyjnej cenie dzięki:

  • starszym, doświadczonym i sprawdzonym DBAs
  • DBAs którzy są pracownikami a nie kontrahentami
  • Praca na miejscu oraz zdalna zapewniająca prawdziwą opiekę 24x7
  • DBAs certyfikowani przez Oracle – zarówno OCPs i OCM
  • Implementacja i wsparcie dla Real Aplication Cluster (RAC)
  • Dual Primary Methodology (DPM)