Usługi

Portfolio usług DBA

  • Kompleksowe zarządzanie bazą danych

  • Optymalizacja działania

  • Proaktywne monitorowanie & rozwiązywanie problemów

  • Instalowanie baz danych, łatek, aktualizacji, odświeżeń

  • Klonowanie oraz naprawianie aplikacji Oracle

  • Zarządzanie Oracle Tech Stack

  • Planowanie zasobów- Zarządzanie bezpieczeństwem baz danych

  • Kopie zapasowe oraz przywracanie baz danych włączając RMAN