Produkty

#MEDIA WORKFLOW

MEDIA WORKFLOW SPORTS CONTENT OPERATIONS SaaS AND CLOUD SERVICES

DALET FLEX

Platforma Dalet Flex to oprogramowanie służące do zarządzania treściami multimedialnymi, usprawniające produkcję i dystrybucję wideo (Media Asset Management). Dzięki możliwości zarządzania zasobami i metadanymi oraz organizacji przepływu pracy na jednej platformie, Dalet Flex podwyższa efektywność operacji medialnych, pozwala skalować działalność i zwiększać przychody. Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji, Flex znajduje zastosowanie na wielu polach: stacje telewizyjne, archiwa filmowe, stadiony i hale sportowe. Format Dalet Flex jest neutralny - pozwala wygodnie modyfikować interfejs użytkownika oraz integrować się z innymi istniejącymi na rynku platformami.

Produkcja treści

Dziś głównym celem produkcji mediów jest dostarczanie najwyższej jakości obrazu i dźwięku w różnych formatach na wiele platform na całym świecie. Wymaga to rozwiązania, które usprawni organizacje pracy i pomoże zoptymalizować cały proces produkcyjny. Ten proces zaczyna się od głębokich metadanych łączących wszystkie krytyczne elementy przepływu danych.

Dystrybucja treści

Dużo inwestujesz w archiwizacje treści oraz emisje na żywo. Aby móc czerpać z tego wymierne korzyści, musisz mieć możliwość dostarczenia treści w wielu formatach na różne platformy na całym świecie. Potrzebujesz elastycznej platformy, która wykorzystuje oparte na metadanych zarządzanie treściami w celu szybkiego, skalowalnego i zautomatyzowanego przesyłania danych. Właśnie takie rozwiązanie dla dystrybucji mediów oferuje Dalet Flex.

Inteligentne archiwum

Zarabiaj na archiwum treści. Dalet Flex umożliwia wykorzystanie zarchiwizowanych treści jako aktywnych zasobów. Zgromadzone przez lata treści multimedialne mogą zyskać nowe życie jako materiały do ponownego wykorzystania w produkcji, przez co mogą być dodatkowym źródłem przychodu - o ile masz sprawny system umożliwiajacy ich wykorzystanie.

Zarządzaj, organizuj, dostarczaj i zarabiaj na swoich treściach

Twoja fabryka mediów - otwarte i skalowalne rozwiązanie zarządza cyfrowym workflow i umożliwia maksymalizację strumieni przychodów.

Przekształć swoją cyfrową dystrybucję

Platforma Dalet Flex obniża koszty zarządzania, archiwizacji i dystrybucji treści. Umożliwia elastyczne i konfigurowalne zarządzanie workflow, kompleksowe zarządzanie zasobami multimedialnymi i metadanymi.

MEDIA WORKFLOW SPORTS CONTENT OPERATIONS

DALET BRIO

Wysokiej klasy, super-wydajny serwer ingestowo-playoutowy. Umożliwia przesyłanie i odtwarzanie wideo o jakości transmisji w SD, HD i UHD. Dalet Brio to innowacyjne urządzenie wyprodukowane z myślą o stacjach telewizyjnych poszukujących sprzętu do digitalizacji i odtwarzania ich zawartości - może być stosowany jako uzupełnienie lub kompletnie nowa instalacja serwerów wideo. Serwer płynnie integruje się z rozwiązaniami Dalet, zapewniając wysoce elastyczne i skalowalne kompleksowe rozwiązanie. Urządzenia Dalet Brio zaprojektowane są do ingestu i playoutu wideo o jakości transmisji w formatach SD, HD i UHD. Występują w różnych kombinacjach input / output, mogą być wyposażone zarówno w pamięć lokalną jak i centralną. Każdy egzemplarz jest zbudowany na solidnym sprzęcie IT z wbudowaną redundancją.

Przejście na IP

Dalet Brio jest gotowy na przejście do produkcji wideo opartej na protokole IP, z obsługą wielu standardów video-over-IP od wysokiej klasy SMPTE 2022-6 / -7 i SMPTE 2110, w tym interoperacyjności NMOS, do popularnego NewTek NDI. Dalet Brio obsługuje hybrydowe workflow SDI / IP, aby zapewnić płynne przejście do produkcji IP. Dalet współpracuje ze stowarzyszeniem AMWA.

Kompatybilność

Dalet Brio może być częścią Dalet Galaxy Architecture dla funkcji ingestu i playoutu, ale może także pasować do zewnętrznych systemów MAM, NRCS i Playout zgodnych z protokołem VDCP i BVW. Dzięki Dalet Brio obsługującemu standardy FIMS, oprogramowanie Adobe Premiere Pro CC może kontrolować Dalet Brio jako wtyczkę dla funkcji ingestu, a także Ingest to AVID Interplay / ISIS i Apple FCP X.

Skalowalne, elastyczne i opłacalne

Dalet Brio jest dostępny w różnych kombinacjach input / output lub być wyposażony w pamięć lokalną jak i centralną. Każda jednostka jest zbudowana na solidnym sprzęcie IT i oferuje wyjątkową redundancję.

High-Density Video Ingest & Playout

Serwery Dalet Brio są zaprojektowane do ingestu i playoutu wideo o jakości transmisji w formatach SD, HD i UHD.

Wydajna aplikacja i narzędzia użytkownika

Dalet Brio bezproblemowo integruje się z innymi rozwiązaniami Dalet, zapewniając wysoce elastyczny i skalowalny kompleksowy przepływ pracy./ D65, P3 / DCI i ACES.

Elastyczna obsługa kodeków

Dalet Brio obsługuje bardzo szeroką gamę kodeków. Aby zapewnić szeroką interoperacyjność, obsługuje standardy takie jak Quicktime i MXF, umożliwiając bezproblemową integrację przepływu pracy z zewnętrznymi NLE i narzędziami produkcyjnymi Dalet. Dalet Brio odtwarza wszystkie obsługiwane pliki, w tym mieszankę SD, HD i UHD na tej samej osi czasu, z dynamiczną konwersją sygnału wideo, a także modyfikacje aspect ratio.

MEDIA WORKFLOW  RADIO PRODUCTION BROADCAST

DALET GALAXY FIVE

Dalet Galaxy Five to najnowsza wersja wiodącej w branży platformy zarządzania i dystrybucji treści multimedialnych (Media Asset Management). Galaxy Five ujednolica zarządzanie zasobami treści, metadanymi oraz poszczególnymi procesami w wielu różnorodnych systemach produkcji i dystrybucji. Ta wyjątkowa platforma technologiczna, specjalnie dostosowana do przepływu pracy w mediach, pomaga nadawcom i specjalistom medialnym zwiększyć wydajność, zapewniając jednocześnie widoczność operacyjną i biznesową.

Centralny, zunifikowany katalog treści multimedialnych zarządza zasobami multimedialnymi w całej organizacji, umożliwiając bezproblemową współpracę. Narzędzia zorientowane na zadania mają natywny dostęp do centralnego katalogu, ułatwiając każdy aspekt tworzenia, zarządzania i dystrybucji treści: narzędzia do projektowania, zarządzania i udostępniania multimediów i metadanych; narzędzia do organizowania przepływu pracy, automatyzacji procesów i czynności użytkowników; narzędzia integracyjne do ujednolicenia różnych komponentów w spójny system. Funkcja Business Intelligence umożliwia dostosowywanie raportów w celu uzyskania pełnej przejrzystości operacji i systemów.

Najnowsza wersja oprogramowania oferuje szereg ważnych ulepszeń funkcjonalnych i trzy główne innowacje technologiczne, które usprawniają operacje medialne i tworzą nowe, spójne modele biznesowe. Pierwszy z nich umożliwia nadawcom i organizacjom medialnym wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) w workflow, drugi wykorzystuje infrastrukturę hybrydową z wdrożeniami lokalnymi oraz w chmurze, a trzeci służy do integracji z mediami społecznościowymi.

MEDIA WORKFLOW SaaS AND CLOUD SERVICES

DALET MEDIA CORTEX

Dalet Media Cortex to platforma usług AI zaprojektowana po to, by wykorzystywać sztuczną inteligencje w pracy nad treściami medialnymi najefektywniej jak to możliwe. Dzięki organizacji pracy oraz narzędziom wykorzystującym sztuczną inteligencję, profesjonaliści z branży mediów są bardziej produktywni, lepiej współpracują między sobą i mogą poświęcić więcej czasu na pracę twórczą. Odbiorcy otrzymują bogatsze, spersonalizowane doświadczenie dzięki wysokiej jakości treściom emitowanym na wielu platformach. Zarządzanie coraz większą ilością wyprodukowanych treści oraz ich monetyzacja to prawdziwe wyzwanie. Wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów pracy może w znaczny sposób ułatwić zadania, przed którymi stają profesjonaliści z branży. Inteligentny asystentent Dalet Media Cortex przedstawia sugestie dotyczące treści w ramach pracy produkcyjnej zespołów kreatywnych, redakcyjnych i wydawniczych. Usługa Dalet Media Cortex dostępna jest w chmurze, pozwala to organizacjom medialnym na proste włączenie i korzystanie z technologii sztucznej inteligencji wszędzie tam, gdzie przeprowadzają operacje na treściach.

MEDIA WORKFLOW SPORTS CONTENT OPERATIONS

MOG mDECK

mDECK to profesjonalny odtwarzacz multimedialny przeznaczony do nagrywania, ingestu, transkodowania i odtwarzania jednocześnie wielu kanałów dowolnych formatów multimedialnych. Obsługuje zarówno zasoby 'file-based' jaki i 'baseband' i jest w stanie wykonywać operacje hybrydowe. Jest to doskonałe rozwiązanie służące do przeprowadzania wielu operacji multimedialnych dla branży IT i audio/wideo.

Internal Asset Management

 • Search
 • Proxy Generation
 • Rough Cut
 • Metadata Management
 • Logging

File Playback: 4 simultaneous plays

 • Composition Play
 • Loop Play
 • Instant Play
 • Schedule Play
 • Remote Preview
 • Playlist

File Ingest: up to 4 simultaneous transcodes

 • Card Ingest
 • Growing Files Ingest
 • Schedule Ingest
 • Batch Ingest
 • Partial Restore
 • Clip Merge
 • Rough Cut
 • Clip Renaming

Full featured remote and local user interface (including touch on screen for quick control)

 • Loop Record
 • Crash Record
 • Schedule Record
 • Batch Record
 • Baseband Ingest: up to 4 simultaneous records Multi-camera Record

MEDIA WORKFLOW MULTIPLATFORM DISTRIBUTION SaaS AND CLOUD SERVICES

Dalet AMBERFIN

Dalet AmberFin to platforma przetwarzania plików multimedialnych posiadająca zintegrowane funkcje transkodowania, konwersji kolorów, media packaging i transferu plików. AmberFin dobrze funkcjonuje na powszechnie dostępnym sprzęcie IT - w miarę zmieniających się potrzeb firmy oprogramowanie można relatywnie łatwo dostosować do upgrade'owanergo sprzętu. Technologia Dalet AmberFin gwarantuje, że ​​zasoby medialne zachowują najwyższą jakość, bez względu na to, czy są one w standardowej, wysokiej czy ultra wysokiej rozdzielczości.

Transcoding

Dalet AmberFin to całkowicie skalowalny, odporny na błędy, wysokiej jakości sprzęt transkodujący, umożliwiający konwersje formatów i standardów obrazu z najlepszym w swojej klasie przetwarzaniem obrazu. Umożliwia szybkie, bezproblemowe przesyłanie treści oraz zmianę ich przeznaczenia. Architektura oparta na usługach umożliwia witrynom budowanie farm transkodujących na powszechnie dostępnym sprzęcie IT lub rozwiązaniach wirtualnych / cloudowych - minimalizując przestoje i zmniejszając koszty konserwacji.

Ingest

Dalet AmberFin umożliwia optymalne pobieranie mediów z karty kamery, lokalizacji na dysku twardym, sieci i chmury. Ultra wysokiej jakości kodeki, konwersja kolorów i HDR zachowują wartość oryginalnego materiału dzięki formatom mezzanine, w tym JPEG 2000, XAVC, HEVC, ProRes, DNx, AVC-Intra i XDCAM HD. Możliwości obsługi szerokiej bazy plików oraz opcje zapisu bezpośrednio do pamięci współużytkowanej i przechowywania w chmurze radykalnie zmniejszają latencje w przepływie pracy, a obsługa napisów, zatrzymywania i konwersji danych pomocniczych (Closed Caption/Subtitle and Ancillary Data) pozwala dodatkowo skrócić czas pracy.

Organizacja Media Supply Chain

Dalet AmberFin zawiera rozwiązanie do projektowania i wykonywania procesów BPM (business process management), umożliwiając równoległe działanie procesów takich jak tworzenie kontenerów dla mediów (media packaging) i dostarczanie mediów do wielu punktów końcowych. Funkcja 'media packaging' jest dostępna dla plików HLS, DASH i IMF bezpośrednio w silniku workflow. Natywna integracja między transkodowaniem a silnikami workflow zapewnia, że istniejące profile konwersji mogą być bezproblemowo używane w środowisku BPM. Wtyczki automatyzacji są dostępne dla zewnętrznych kontrolerów QC, funkcji 'forensic watermarking' oraz funkcji akceleracji wymiany plików.

Workflow Orchestration & Automation

Dalet Workflow Engine znacznie poprawia koordynację workflow procesów mediów, takich jak przetwarzanie, mastering, kontrola jakości i transkodowanie. Użytkownicy mogą szybko i sprawnie tworzyć złożone workflow bez wcześniejszego doświadczenia.

Native IMF Workflows

Kompleksowy i intuicyjny zestaw narzędzi do zarządzania pakietami IMF w zakresie produkcji i dystrybucji.

HDR & Colorspace Conversions

Umożliwia retencję i konwersję dla wszystkich obsługiwanych profili kolorów, w tym Dolby Vision, HDR10, PQ i HLG. Konwersja ultra wysokiej jakości dla HDR i SDR proxy i mezzanine, z obsługą BT.2020, P3 / D65, P3 / DCI i ACES.

MEDIA WORKFLOW ARCHIVES AND CONTENT MANAGEMENT

Telestream DIVA

Telestream oferuje wiodący i najbardziej zaufany system do zarządzania obiektami (Content Storage Management), dedykowany dla mediów – DIVA Software. Przeznaczony jest dla dużych archiwów liczących tysiące materiałów o objętości wielu PB. Rozwiązanie współpracuje z bibliotekami pamięci taśmowej LTO, pamięci optycznej Sony ODA, archiwami na dyskach offline oraz rozwiązaniami opartymi na chmurze. Content Networks jest jedynym dystrybutorem oprogramowania DIVA na terenie Polski.

MEDIA WORKFLOW SaaS AND CLOUD SERVICES

Telestream VIDCHECKER QC

Produkty Vidchecker służą do kontroli jakości plików multimedialnych audio i wideo. Kontrolery Vidchecker umożliwiają ustawienie określonego zestawu parametrów technicznych według których pliki mogą być testowane. Vidchecker pozwala na sprawdzanie takich parametrów jak rozdzielczość, częstotliwość klatek wideo, konfigurację poziomów audio oraz głośność. Dodatkowo Vidchecker posiada przydatną funkcję automatycznej korekcji najbardziej popularnych błędów występujących w plikach audio i wideo. Pozwala to oszczędzić czas, który musielibyśmy poświęcić na wykonanie cyklu ręcznej korekty plików.

 • Z narzędzia Vidchecker można korzystać w dowolnym momencie workflow - od ingestu, aż po dostarczenie materiału do użytkownika końcowego.
 • Szybki i wydajny - na bazie licencji można przeprowadzać 4 operacje jednocześnie i wykorzystywać wszystkie dostępne zasoby procesora.
 • Dostępna jest szeroka gama testów audio i wideo, w tym Dead Pixels, Levels, Dropouts, Media Offline.
 • Obsługuje wiele wysokiej klasy formatów, takich jak ProRes, J2K, DNxHD, DPX, OpenEXR i IMF.
 • Przyjazny, łatwy w obsłudze graficzny interfejs użytkownika.
 • Wiodące w swojej klasie testy HDR plików zakodowanych w HLG i PQ.
 • Dogłębna analiza MXF i obsługa wielu ograniczeń MXF, takich jak AMWA AS-11 i AS-10.
 • Test PSE zatwierdzony przez DPP jest dostępny bez dodatkowych kosztów, a unikalny PSE Correction dostępny jako dodatkowa opcja.
 • Łatwo skalowalny z opcją GRID lub w połączeniu z Vantage.
 • Elastyczne opcje wdrażania - dostępny w chmurze lub stacjonarnie.
 • Dostępna jest opcja inteligentnej korekcji plików, która automatycznie rozwiązuje błędy, jak poziomy audio i wideo, RGB Gamut, martwe piksele, czarne ramki, kolorowe paski i wiele innych.
 • Intelligent file-correction option available, to automatically fix issues such as video and audio levels, RGB Gamut, dead pixels, black frames, color bars and many more.

MEDIA WORKFLOW

DALET CUBE NG

Dalet Cube NG - kluczowy element ekosystemu Dalet - to kompleksowy zestaw narzędzi do projektowania, zarządzania i odtwarzania wysokiej jakości grafiki 2D i 3D. Natywnie związany z Dalet Galaxy Five Media Asset Management (MAM), Cube NG jest modułowym, w pełni zintegrowanem rozwiązaniem do tworzenia grafiki multimedialnej. Pozwala szybko zaprojektować i odtworzyć elementy graficzne, paski newsów, logotypy, grafikę pełnoklatkową oraz złożone animacje 3D. Obsługuje również aktywne pliki danych (ODBC, XML, Excel, RSS, CSV), strumienie input wideo oraz skrypty. Dalet Cube NG posiada nowoczesny internetowy interfejs użytkownika oraz wysoce skalowalną strukturę. Wbudowany, wydajny silnik - Brainstorm real-time graphics 3D - znacznie rozszerza możliwości tworzenia grafiki on-air dzięki obsłudze standardu rozdzielczości 4K, obsłudze czcionek i języków Unicode oraz wielu innych opcji definiowalnych przez użytkownika.

Dalet CUBE NG Designer

Projektowanie grafiki multimedialnej do emisji jest wymagającym zadaniem, a zapotrzebowanie na nią oraz presja, aby móc ją szybko dostarczyć lub modyfikować wciąż rośnie. Dzięki doświadczeniu i wiedzy uzyskanej podczas ścisłej współpracy z szeroką bazą użytkowników, firma Dalet stworzyła graficzny interfejs użytkownika, który poprawia user experience i ułatwia proces projektowania. Nowy interfejs umożliwia użytkownikom maksymalnie wykorzystać ich zasoby w kreatywny sposób tworząc dynamiczny branding wizualny dla matariałów emitowanych w kanałach tradycyjnych, cyfrowych i społecznościowych. Dalet Cube NG Designer to oprogramowanie do tworzenia grafiki 3D, wykorzystywane przez grafików i artystów do tworzenia grafiki potrzebnej organizacjom medialnym, przede wszystkim kanałom informacyjnym. Dalet Cube NG Designer oferuje page-based workflow, znany wielu projektantom, jak i możliwość pracy z szablonami. Formatowanie można zaimplementować w szablonie, a zmiany w tekście można nadal wprowadzać na każdej stronie. Zmiany wprowadzone w szablonie będą widoczne na każdej stronie projektu.

 • Unikalna synergia z Dalet Galaxy Five

 • Dalet Cube NG jest natywnie związany z Dalet Galaxy Five, przez co zapewnia użytkownikom pełną synchropnizację pracy - żaden inny system do tworzenia grafiki multimedialnej zintegrowany przez MOS™ nie współpracuje z Galaxy Five lepiej niz Cube NG.
 • Oprócz obsługi elementów grafiki w workflow, użytkownik może obsługiwać tytuły graficzne bezpośrednio w 'timelinie' w programie Dalet OneCut korzystając z opcji 'animated preview' czy 'dynamic playback'
 • Wszystkie atrybuty graficzne są przechowywane w scentralizowanym katalogu Daleta - użytkownik może szybko i wygodnie przeglądać dostępne zasoby graficzne.

Dalet Cube NG Ticker

Dalet Cube NG Ticker, moduł do tworzenia zaawansowanych graficznie pasków, jest wbudowany w Dalet Cube Play Controller i obsługuje te same elementy graficzne skonfigurowane dla innych klientów Dalet. Elementy graficzne mogą być wprowadzane w ruch z różnymi prędkościami wraz z inną grafiką. Dalet Cube NG Ticker zawiera równiez różne narzędzia umożliwiające analizowanie danych na żywo, takie jak XML, arkusze kalkulacyjne, SQL lub pliki tekstowe.

Dalet Cube NG + Dalet Workflow Engine

Zarządzając wielojęzyczną, wielokanałową i wieloplatformową dystrybucją, Dalet Workflow Engine umożliwia efektywny proces jednokrotnego wprowadzania informacji o grafice komputerowej (CG), która jest dystrybuowana do szerokiej gamy 'placeholderów' Dalet Cube NG tworzonych automatycznie.

Dalet Cube NG Play Web

Dalet Cube NG Play Web to aplikacja internetowa służąca do przygotowywania szablonów wprowadzania danych używana przez dziennikarzy i redaktorów w Dalet Galaxy Five oraz przez operatorów playoutu graficznego korzystających z Dalet Cube NG Play Web.

MEDIA WORKFLOW SaaS AND CLOUD SERVICES

MOG mediaLIVE Stream Server

mediaLIVE Stream Server to kompaktowe urządzenie kodujące w formacie h.264 do 5 rozdzielczości w formatach RTMP i HLS. Serwer ma konfigurację z jednym węzłem, który obsługuje osiem lub szesnaście kanałów wejściowych 3G-SDI. Może również mieć konfigurację z dwoma węzłami z szesnastoma lub trzydziestoma dwoma kanałami wejściowymi 3G-SDI